Kendi ligjor

 • Patentat Shqiptare njihen në Itali

  Patentat shqiptare njihen zyrtarisht në Itali, dhe ato Italiane në Shqipëri. Pas marrëveshjes mes dy shteteve, tashmë vendimi është botuar…

  Read More »
 • Fitimi i shtetësisë Shqiptare nga Origjina

  Për shkak të emigracionit të shpeshtë që populli ynë ka patur në vite, në shumë shtete të botës ka persona…

  Read More »
 • Greqia hap kufijtë

  Greqia po hap kufijtë e saj gradualisht, në një mënyrë të sigurtë dhe të realizueshme. Faza e parë, nga 19…

  Read More »
 • Zyrat e përfaqësimit në Shqipëri

  Investimet e huaja janë shumë të rëndësishme për një shtet si Shqipëria. Ndër faktorët e tjerë dhe siguria juridike dhe…

  Read More »
 • Ratifikimi i marrëveshjes për mbrojtjen shoqërore ndërmjet republikës së Shqipërisë dhe Kanadasë

  Që prej Tetorit të 2019 Shqiptarët që ndodhen në Kanada, por edhe Kanadezët që vijnë për të punuar në Shqipëri…

  Read More »
 • Fitimi i shtetesise me njohje

  Njohja e shtetësisë shqiptare u mundësohet edhe personave të cilët janë pasardhës në vijë të drejtë nga një shtetas Shqiptar,…

  Read More »
 • Hello

  Gjykata Kushtetuese vendosi….

  Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë mw datw 08.03.2021 shfuqizuar nenin 7 të ligjitpër kompensimin e pronave dhe disa pika…

  Read More »
 • Si të hapësh një biznes në Itali

  Italia parashikohet të jetë ekonomia e tetë më e madhe në botë në 2016-2020 dhe e katërta më e madhe…

  Read More »
 • Heqja dorë nga Shtetësia Shqiptare

  Heqja dorë nga shtetësia shqiptare, në rast se është marrë njështetësi tjetër ose është marrë premtimi për marrjen e një shtetësie tjetër. Procedura që duhet ndjekur si dhe dokumentacioni përkatës është si më poshtë: ➢ Dokumentacioni 1)Presidentit të Republikëssë Shqipërisë 2) Premtimi nga autoriteti kompetent i shtetësisë tjetër ose dokument shtetësie origjinal, marrë në vendin përkatës 3) Certifikata e lindjes e aplikuesit 4) Dëshmi penaliteti 5) Vërtetim nga gjykata e rrethit 6) Vërtetim nga prokuroria 7) Vërtetim nga zyra e përmbarimit 8) Vërtetim nga kryetari i njësisë administrative që është banor i asaj njësie, në të cilën konfirmohet adresa e saktë 9) Certifikatë martese e aplikuesit, nëse është i martuar 10) Certifikatë e gjendjes familjare në shtetin ku banon 11) Deklarata noteriale e të dy prindërve, ku të shprehet pëlqimii tyre për heqjen dorë nga shtetësia shqiptare e fëmijëve të tyretë moshës së mitur 12) Dokumenti që vërteton vendbanimin e tij në shtetin premtues të shtetësisë tjetër 13) Mandat pagesa ➢ Procedura…

  Read More »
 • Pajisja me pasaportë edhe kartë ID edhe jashtë Shiqpërisë.

  Një nga shërbimet më efektive që disa prej Ambasadave dhe Konsullatave të Republikës së Shqipërisë ofrojnë është pajisja me pasaporte…

  Read More »
Back to top button