Kendi ligjor

 • Si të hapësh një biznes në Itali

  Italia parashikohet të jetë ekonomia e tetë më e madhe në botë në 2016-2020 dhe e katërta më e madhe…

  Read More »
 • Heqja dorë nga Shtetësia Shqiptare

  Heqja dorë nga shtetësia shqiptare, në rast se është marrë njështetësi tjetër ose është marrë premtimi për marrjen e njështetësie tjetër. Procedura që duhet ndjekur si dhedokumentacioni përkatës është si më poshtë:➢ Dokumentacioni 1) Kërkesa e shtetasit shqiptar drejtuar Presidentit të Republikëssë Shqipërisë 2) Premtimi nga autoriteti kompetent i shtetësisë tjetër osedokument shtetësie origjinal, marrë në vendin përkatës 3) Certifikata e lindjes e aplikuesit 4) Dëshmi penaliteti 5) Vërtetim nga gjykata e rrethit 6) Vërtetim nga prokuroria 7) Vërtetim nga zyra e përmbarimit 8) Vërtetim nga kryetari i njësisë administrative që është banor iasaj njësie, në të cilën konfirmohet adresa e saktë 9) Certifikatë martese e aplikuesit, nëse është i martuar 10) Certifikatë e gjendjes familjare në shtetin ku banon 11) Deklarata noteriale e të dy prindërve, ku të shprehet pëlqimii tyre për heqjen dorë nga shtetësia shqiptare e fëmijëve të tyretë moshës së mitur 12) Dokumenti që vërteton vendbanimin e tij në shtetinpremtues të shtetësisë tjetër 13) Mandat pagesa➢ Procedura 1) Aplikimi online (e-albania) 2) Verifikimi online nga konsulli 3) Komunikimi i konsullit tek qytetari për tu paraqitur nëPërfaqësi 4) Paraqitja e dokumentacionit origjinal personalisht ngaaplikuesi 5) Fillimi i shqyrtimit të praktikës nga autoritetet kompetente(MPB,Presidenca)  6) Njoftimi i konsullit tek qytetarit në përfundim të mbylljes sëpraktikës dhe dhënies së vendimit nga autoritetet kompetente.…

  Read More »
 • Pajisja me pasaportë edhe kartë ID edhe jashtë Shiqpërisë.

  Një nga shërbimet më efektive që disa prej Ambasadave dhe Konsullatave të Republikës së Shqipërisë ofrojnë është pajisja me pasaporte…

  Read More »
 • Lëvizja në kohë pandemie

  Kaosi i shkaktuar nga përballja me një sëmundje të re dhe tëpanjohur deri më sot solli shumë vështirësi dhe cënime në stilin e jetesës së njerëzve.…

  Read More »
 • Çfarë duhet të dinë shtetasit shqiptar që dëshirojnë të emigrojnë jashtë vendit për punësim?

  Siç dihet në ditët e sotme shqiptarët janë të prirur drejt emigrimit për shkaqe nga më të ndryshmet por parësore mbetet punësimi.Nisur nga mosinformimi në mënyrën…

  Read More »
 • Si të hapësh një biznes në Shqipëri

  Jeni të interesuar për të hapur biznesin tuaj? Në vijim ju paraqesim të gjithë procedurën e nevojshme për aplikim dhe…

  Read More »
 • Blu për ditën e të drejtave të njeriut

  Nga New York deri ne Sydney – Taipey në Toronto, monumentet kryesore nëpër botë, sonte do të shkëlqejnë blu në…

  Read More »
 • Këshilla për për prindërit që po divorcohen

  Me afrimin e ditës së parë të shkollës, është koha për të filluar planifikimet për vitin e ri shkollor, veçanërisht…

  Read More »
 • Mesazhi sensibilizues nga Fjodora Fjora

  Teksa i kërkojmë një prononcim, intervistë a mesazh sensibilizues, përvec kohës shumë të strukturuar në karrierë, biznes dhe përkushtim familjar,…

  Read More »
 • Ardinez “Ardi” Domgjoni, nga ëndrra e një studenti emigrant

  Nga Beqir SINA New York NEW JERSEY: “I nderuar që të marrë betimin e avokatit përpara gjykatëses të rrethit Susan…

  Read More »
Back to top button