Si të hapësh një biznes në Itali

Italia parashikohet të jetë ekonomia e tetë më e madhe në botë në 2016-2020 dhe e katërta më e madhe në Evropë për sa i përket PBB-së nominale. Kohët e fundit Italia ka ndërmarrë hapa të rinj për ta pozicionuar veten si një shtëpi mikpritëse për banorët jo-BE dhe BE për investime të huaja. Në fakt, afati kohor për themelimin e një kompanie italiane (përfshirë marrjen e TVSH-së dhe hapjen e një llogarie bankare) është rreth 15 ditë pune nga dita në të cilën ne fillojmë procedurën e themelimit. Numri i TVSH-së merret para se të përfshihet ndërmarrja dhe duhen vetëm disa ditë për të hapur llogarinë bankare. 

Në MB, për shembull, një kompani është e përfshirë në një ditë, por mund të duhen disa javë për të marrë një numër të TVSH-së dhe hapja e një llogarie bankare mund të jetë mjaft e vështirë për një të huaj.

Ekzistojnë tre lloje kryesore të regjistrimit të ndërmarrjes italiane për investitorët e huaj, dhe ato janë si më poshtë:

 • Kompania me përgjegjësi të kufizuar (SrL/SHPK)
 • Shoqëritë aksionare (SPA/SHA)
 • Degët
 • Cilat janë tiparet kryesore të një kompanie me përgjegjësi të kufizuar SrL/SHPK
 • Format ideal për bizneset e vogla dhe të mesme
 • Kapitali minimal aksionar është 10,000 €
 • Llogaritë të rapartohen çdo vit
 • Pa kufizime të investitorëve të huaj
 • Në Itali, ekzistojnë dy lloje kryesore të shoqërive me përgjegjësi të kufizuar;
 • Cilat janë tiparet kryesore të një Shoqërie Aksionare (SPA/SHA)
 • Minimumi 1 drejtor
 • Ideale për ndërmarrjet e mesme deri të mëdha
 • Kapitali minimal aksionar është 120,000 €
 • Pa kufizime të investitorëve të huaj
 • llogaritë të paraqiten çdo vit në Regjistruesin e Kompanive
 • Cilat janë tiparet kryesore të një dege?
 • Kompania e huaj përgjegjës për të gjitha detyrimet e degës italiane
 • Minimumi 1 drejtor
 • Llogaritë të mirëmbahen por nuk ka kërkesa për raportim

Pas reformave të fundit, hapja e një kompanie italiane është bërë më e lehtë se në të kaluarën, procesi i përfshirjes zgjat disa ditë më shumë (7 ditë pune) sesa në disa vende të tjera evropiane, por ndryshe nga shumica e juridiksioneve evropiane numri i TVSH-së dhe llogaria bankare për kompanitë në pronësi të huaj mund të merren në një afat më të shpejtë kohor. Formalitetet e themelimit të kompanisë përfshijnë sa vijon:

 • Krijoni aktin e themelimit dhe statutin e shoqërisë
 • Noterizoje statutin e shoqatës përpara një noteri public
 • Merrni një kod tatimor Italian (IVA)
 • Hapni një llogari bankare locale
 • Regjistrohuni për TVSH
 • Regjistrohuni te Regjistruesi i Kompanive

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Verified by MonsterInsights