Sa më shumë lëvizje, kujtesë më e mirë!

Prej kohësh dihet që ushtrimet e rregullta përmirësojnë dhe mbajnë shëndetshëm aspektet kryesore të funksionit njohës siç janë vëmendja, të mësuarit dhe kujtesa. Gjithashtu, stërvitja zvogëlon rrezikun e sëmundjes Alzheimer tek të moshuarit të cilët janë të shëndetshëm.

Një strukturë në tru e quajtur hipokampus konsiderohet selia e të mësuarit dhe kujtesës. Hipokampusi është i vendosur në lobin temporal medial (MTL), një qendër e lidhur mirë e aktivitetit të trurit që është veçanërisht e ndjeshme ndaj efekteve të stërvitjes. Një studim synon të vlerësojë efektet e ushtrimit në lidhjet nervore brenda MTL.

Studimi u zhvillua përpara pandemisë COVID-19, kur ishte e sigurt të merrje pjesë në një program ushtrimesh në grup. Pas një vlerësimi fillestar të shëndetit, gjendjes fizike dhe njohëse, 17 nga 34 pjesëmarrësit u regjistruan në një program ushtrimesh aerobike me bazë kërcimi 20-javore, i cili u zhvillua dy herë në javë për 60 minuta në seancë dhe drejtohej nga një trajner profesionist i çertifikuar. Pjesëmarrësit iu nënshtruan monitorimit të zemrës gjatë gjithë seancave dhe ushtruan me intensitet të moderuar.

Studimi testoi efektet e një ndërhyrjeje ushtrimore 20-javore krahasuar me asnjë ushtrim në fleksibilitetin e lidhjeve nervore brenda MTL. Studiuesit përdorën rezonancë magnetike funksionale (fMRI) për të parë këtë zonë të trurit. Ata gjithashtu kryen teste të të mësuarit dhe kujtesës tek pjesëmarrësit, dhe mblodhën informacion mbi gjendjen e duhur, indeksin e masës trupore (BMI) dhe shëndetin.

Studiuesit zbuluan se ata që u ushtruan treguan një aftësi më të madhe për të rirregulluar dhe rikonfiguruar lidhjet nervore në trurin e tyre. Kjo i lejoi ata të mësojnë dhe të përvetësojnë më mirë informacionin dhe pastaj logjikisht ta zbatojnë atë informacion në një situatë të re.

Back to top button
Verified by MonsterInsights