Blu për ditën e të drejtave të njeriut

Nga New York deri ne Sydney – Taipey në Toronto, monumentet kryesore nëpër botë, sonte do të shkëlqejnë blu në solidaritet me lëvizjen për të drejtat e njeriut dhe vlerat për të cilat ne luftojmë për ti mbrojtur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Verified by MonsterInsights