Rëndësia e të siguruarit të fëmijëve në makinë

Sipas një artikulli të botuar në “Journal of Pediatrics” në USA, tregohet se sa i rëndësishëm është të siguruarit e fëmijëve në makinë me rripin e sigurimit.
Ata morën të dhënat nga ‘National Highway Traffic Safety Administration’ dhe nga 18,116 fëmijët nën moshën 15 vjecare tē cilët kanë qënë prezent në aksidente rrugore fatale mes viteve 2010 dhe 2014, u gjet që 20 perqind e tyre kanë qënë të siguruar jo mirë ose të pasiguruar fare në makinë.
Këta fëmijë janë fëmijë që kanë humbur jetën dhe fëmijë që kanë mbijetuar.
16 Përqind e këtyre fëmijëve kanë vdekur dhe mes tyre dyzet e tre përqind kanë vdekur se kanë qënë të pasiguruar mirë dhe 13 perqind sepse kanë qënë të ulur në menyrë të paligjshme në sedilje të parë.
Këtu tregohet se sa i rëndësishëm është sigurimi i fëmijëve në makinë.

Është detyrë e të rriturve që të sigurojnë fëmijën kur udhëtojnë! 

Votra Team

Back to top button
Verified by MonsterInsights