përrallat Shqiptare

  • Përralla e Shqipes

    Një djalosh kishte dalë për gjah në malet e Shqipërisë. Një shqipe flutroi sipër tij, dhe u ndal në majë…

    Read More »
Back to top button