Vallja Kelmendase

  • Art

    Vallja Kelmendase

    Vallja që po kërcehet nga ky çift i bukur malësor nëpër foto quhet “Vallja e Logut” dhe është një valle…

    Read More »
Back to top button